اهم محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان
اهم محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز دوشنبه در دیدار نمایندگان تشكلهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنفی دانشجویان دانشگاه های مختلف بیانات بسیار مهمی را ایراد كردند.

🔻تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از فرصت ها و ظرفیت‌ها برای جلوگیری از ورود خسارت به منافع ملی

🔹توجه ویژه بر تشکیل دولتی که نگاه ویژه‌ای به داخل و استفاده از منابع داخلی داشته باشد

🔸ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان برای بکارگیری آنها در مدیریت ها برای ساماندهی به امور کشور

🔹 هشدار در خصوص خسارت به منافع ملی به واسطه معطل و مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت ها و فرصت‌ها

🔸 تاکید بر تشکیل یک دولت با کفایت، مدیر، با ایمان، لبریز از امید و معتقد به توانمندی‌های داخلی

🔹 ابراز نگرانی از ناامیدی مسئولین دولتی و تاثیر آن بر عدم پیشبرد کارها

🔸 تاکید بر نالایق بودن فردی که به توانمندی‌های داخلی معتقد نیست

🔹 تاکید بر روی کار آمدن افرادی که به مردم و جوانان معتقد باشند و قدر عنصر جوان را بدانند

🔸 تاکید بر روی کار آمدن افرادی که حقیقتا عدالت‌خواه و ضد فساد باشند

🔹معرفی فاصله گیری از خط انقلاب به عنوان علت اصلی تمامی عقب ماندگی های کشور

🔸تاکید بر ضرورت انجام حرکتی فوق العاده به عنوان علاجی عقب ماندگی کشور

🔹 تاکید بر سامان کار کشور به واسطه بکارگی