اوج پیک چهارم شیوع کرونا در شهرستان دماوند/ تخت‌های بیمارستان سوم شعبان کاملاً پر است
اوج پیک چهارم شیوع کرونا در شهرستان دماوند/ تخت‌های بیمارستان سوم شعبان کاملاً پر است
هنوز وضعیت شیوع بیماری کرونا در اوج پیک می‌باشد و تخت‌های بیمارستان سوم شعبان دماوند کاملاً پر است.

مسلمی‌فرد، رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند گفت: هنوز وضعیت شیوع بیماری کرونا در اوج پیک می‌باشد و تخت‌های بیمارستان سوم شعبان دماوند کاملاً پر است.