اولویت آموزش و پرورش برای آموزش حضوری سلامت دانش آموزان است
اولویت آموزش و پرورش برای آموزش حضوری سلامت دانش آموزان است
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به الگوهای بازگشایی مدارس گفت: اولویت آموزش و پرورش برای آموزش حضوری سلامت دانش آموزان است.

سید مجتبی هاشمی در مراسم «کاروان مهر با نشاط» که به منظور ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس شهرستان‌های استان تهران و با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان استانی برگزار شد، با اشاره به اینکه طی دوران کرونا و ۲۰ ماهی که از این پدیده می‌گذرد این ویروس تبعات متعددی از لحاظ جسمانی و روحی داشته است اظهار داشت: تأثیرات متفاوت در لایه‌های عمیق‌تر جامعه و روان دانش آموزان و مباحث کنترل وزن در آینده سازان کشور از مواردی بوده که آموزش و پرورش برای آن برنامه ریزی کرده است.

هاشمی افزود: این روزها به دنبال الگوهای بازگشایی مدارس هستیم که مدارس را به صورت آرام و تدریجی به سمت بازگشایی ببرد و بر اساس این رویکردها مراقبت خواهیم داشت و در این خصوص ضروری است که اولویت‌ها مشخص باشند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اینکه اولویت اول در آموزش و پرورش سلامت جسمی دانش آموزان است گفت: هر جا تعارضی بین سلامت دانش آموزان و آموزش حضوری باشد به ساختار قبل بازگشت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اولویت دیگر در آموزش و پرورش پرداختن به حوزه روانی دانش آموزان است عنوان داشت: بحث نشاط در جامعه و فعالیت‌های گروهی بسیار مهم است چرا که اگر دوران کرونا را طولانی‌تر تصور کنیم پرداختن به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا همزمان با کرونا دانش آموزان بیشتر اوقات خود را در فضای مجازی بودند و در اجتماع کمتر ظاهر شدند و نقشی که فعالیت‌های گروهی می‌توانست ایفا کند از این مورد محروم شده اند که اینها لطمه‌هایی ایجاد کرده و باید به سمت این برویم و در حوزه تربیت گام برداریم.

هاشمی با تاکید بر اینکه مدارس باید فضایی امن و ایمن باشند اظهار داشت: باید از فضای مدارس و سالن‌های ورزشی بیشتر استفاده کنیم و برای بازگشت به شرایط مطلوب کمک کنیم، چرا که تربیت بدنی زمینه ساز تقویت سایر ساحت‌های تربیتی محسوب می‌شود.