اولین چراغ راهنمایی و تئوری پنجره شکسته !
اولین چراغ راهنمایی و تئوری پنجره شکسته !
شاید اکنون این بزه اجتماعی که در کنار تنها چراغ راهنمایی و رانندگی دماوند در حال شکل گیری است چندان چشمگیر نباشد اما در صورت عدم چاره اندیشی در کوتاه زمانی گسترش خواهد یافت ، لذا ضرورت دارد شهرداری اقدام لازم برای ساماندهی وضعیت را بعمل اورد .

از اختراع و نصب اولین چراغ راهنمایی و رانندگی در جهان نزدیک به یک قرن و در ایران بیش از شصت سال میگذرد . اولین ها همواره خاطره انگیز و به یاد ماندنی هستند ؛ چه خوب و شیرین ، چه بد و تلخ . حالا گسترش شهر ، ایجاد تقاطع های متعدد و افزایش حجم و تردد خودروها موجب شد تا در سال ۹۹ اولین چراغ راهنمایی شهرستان دماوند در تقاطع بلوار شهید بهشتی و شهید قاسم سلیمانی شهر دماوند نصب شود . اما این اولین چراغ ، اولین های دیگری را هم با خود به همراه آورده است . تکدی گری، دست فروشی و ارائه خدمات اجباری نظیر پاک کردن شیشه خودروها در اندک زمان توقف در پشت چراغ قرمز !


در علم جرم شناسی تئوری وجود دارد به نام “پنجره شکسته” که می توان ان را در علوم دیگر همچون جامعه شناسی هم به کار گرفت . تئوری پنجره شکسته می گوید اگر در ساختمانی متروک یک پنجره شکسته شود و بلافاصله ترمیم و جایگزین نشود به تدریج پنجره‌های دیگر نیز شکست خواهد شد اما اگر پنجره شکسته جایگزین شود پنجره های دیگر شکسته نمی شود . آنچه از این تئوری برداشت می شود این است که هر اقدامی اعم از خوب و بد قابلیت تسری دارد اما نحوه مواجهه با آن عمل است که می تواند تک اتفاق رخ داده را متوقف یا با شدت بیشتری توسعه دهد .
شاید اکنون این بزه اجتماعی که در کنار تنها چراغ راهنمایی و رانندگی دماوند در حال شکل گیری است چندان چشمگیر نباشد اما در صورت عدم چاره اندیشی در کوتاه زمانی گسترش خواهد یافت ، لذا ضرورت دارد شهرداری اقدام لازم برای ساماندهی وضعیت را بعمل اورد .

  • نویسنده : سیدمحمدرضا دماوندی