اکثرخسارات زلزله مربوط به بافت‌های قدیمی است،مسئولین برای جلوگیری ازخسارات احتمالی زلزله دردماونداقدام کنند
اکثرخسارات زلزله مربوط به بافت‌های قدیمی است،مسئولین برای جلوگیری ازخسارات احتمالی زلزله دردماونداقدام کنند
مردم زلزله‌زده سی سخت این شهر به کمک نیازدارند و این وظیفه ماست که ازطریق هلال‌احمروکمیته امدادکمک کنیم.

«حجت‌الاسلام فتاح دماوندی » خطیب نماز جمعه دماوند: امسال به دلیل پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا،مراسم معنوی اعتکاف درشهرستان دماوند برگزارنخواهد شد. بنابرفرمایشات مقام معظم رهبری کسانی که ازعمل فضیلت اعتکاف محروم مانده‌اند بهتراست در ایام اعتکاف نمازجعفرطیار(ع)بخوانند.

این روزها۶سال ازحمله عربستان به یمن گذشته وسعودی‌هابه اهداف خود دست نیافته‌اند. عربستان ثروت‌مندترین کشورمنطقه،با پشتیبانی همه‌جانبه ارتجاع عربی ورژیم صهیونیستی وآمریکا،مقابل یمن فقیرترین کشور عربی به زانودرآمده‌اند. شکست آل‌سعود درجنگ یمن رسوایی راهبردی ودههابرابربدترازشکست داعش است. شکست عربستان مساوی باسرعت گرفتن اخراج آمریکاازمنطقه وسرعت‌یابی زوال رژیم صهیونیستی زودترازموعد۲۵ساله است. متوقف کردن جنگ یمن بستن پرونده جنایت وآدم کشی نیست بلکه طرحی برای نجات آل سعودوجلوگیری ازاخراج آمریکاازغرب آسیااست. البته آمریکابازهم دچارخطای محاسباتی شد،چون حذف بن سلمان ازقدرت منجربه جنگ داخلی بیشتردرآل سعودخواهدشد.

مردم زلزله‌زده سی سخت این شهر به کمک نیازدارند و این وظیفه ماست که ازطریق هلال‌احمروکمیته امدادکمک کنیم. اکثرخسارات زلزله مربوط به بافت‌های قدیمی است ،مسئولین برای جلوگیری ازخسارات احتمالی زلزله دردماونداقدام کنند.