بارش تگرگ در روز گذشته خسارات سنگینی به محصولات باغات دماوند وارد کرده است
بارش تگرگ در روز گذشته خسارات سنگینی به محصولات باغات دماوند وارد کرده است
روز دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۰ عصر شاهد بارش شدید تگرگ در اکثر مناطق باغداری شهرستان دماوند بودیم.

حسین غیبی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان دماوند:
روز دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۰ عصر شاهد بارش شدید تگرگ در اکثر مناطق باغداری شهرستان دماوند بودیم.
با توجه به گزارشات و تصاویری که تا این ساعت بدست ما رسیده حاکی از خسارات وارده بسیار سنگین به باغات می‌باشد.
با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با کارشناسان و مدیران صندوق بیمه محصولات کشاورزی از ابتدای روز جاری بازدید میدانی از باغات انجام و برآورد دقیق خسارت متعابقا اعلام خواهد شد.