بازدید استاندار تهران از پروژه مهسان، پروژه داروسازی عسگری و کارخانه کیمیا شیمی در شهرک صنعتی دماوند
بازدید استاندار تهران از پروژه مهسان، پروژه داروسازی عسگری و کارخانه کیمیا شیمی در شهرک صنعتی دماوند
عمده مشکلات مطرح شده در این بازدید شامل انشعاب گاز و افزایش ظرفیت برق بود.

محسن منصوری استاندار تهران به عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند، حجت‌الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم شریف دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، پرنیان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران و جمعی از مسئولان استان و شهرستان از پروژه مهسان در شهرک صنعتی دماوند ۲ بازدید کردند.

عمده مشکلات مطرح شده در این بازدید شامل انشعاب گاز و افزایش ظرفیت برق بود.

لازم به ذکر است در حال حاضر ۲۵۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند که با تکمیل پروژه و حل مشکلات، ۱۵۰ تا ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

بازدید از پروژه داروسازی عسگری در شهرک صنعتی دماوند ۲

محسن منصوری استاندار تهران به اتفاق همراهان از پروژه داروسازی در شهرک صنعتی دماوند ۲ بازدید کردند.

عمده مشکلات مطرح شده در این بازدید شامل درخواست افزایش ظرفیت برق بود.

استاندار تهران از کارخانه کیمیا شیمی در شهرک صنعتی آیینه‌ورزان بازدید کرد

محسن منصوری، استاندار تهران به همراه مسئولان استانی و شهرستان از کارخانه کیمیاشیمی در شهرک صنعتی آینه‌ورزان بازدید کردند.

درخواست افزایش ترانس برق، عمده موضوع مطرح شده در این بازدید بود.