بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از درمانگاه شهر کیلان
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از درمانگاه شهر کیلان
مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و درمان شهر کیلان در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از درمانگاه و مرکز بهداشت و درمان شهر کیلان بازدید کرد.

در این بازدید، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر کیلان و مسئولان شهرستانی و استانی حضور داشتند.

مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و درمان شهر کیلان در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.