بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از گلخانه هیدروپونیک و کشت بافت گیاهی در دماوند
بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از گلخانه هیدروپونیک و کشت بافت گیاهی در دماوند
این بازدید در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدائی‌ها" و حل مشکلات و موانع موجود، انجام گرفت.

🔹رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از گلخانه هیدروپونیک گل رز و کشت بافت گیاهی درویش پایا واقع در شهرستان دماوند بازدید کرد.
🔹فصاحت رئیس سازمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان،مدیر جهاد کشاورزی دماوند و جمعی از کارشناسان از تعدادی پروژه‌های بخش کشاورزی شهرستان دماوند بازدید کردند.
🔹این بازدید در راستای تحقق شعار سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدائی‌ها” و حل مشکلات و موانع موجود، انجام گرفت.
🔹گلخانه یک هکتاری هیدروپونیک تولیدکننده گل رز اخه بریده، واحد کشت بافت گیاهی درویش پایا و یک واحد پرورش مرغ از جمله پروژه‌هایی بود که در سفر یک روزه رئیس سازمان به شهرستان دماوند مورد بازدید و رسیدگی قرار گرفت.