بازدید رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران از پروژه های نیمه تمام شهرستان
بازدید رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران از پروژه های نیمه تمام شهرستان
مقرر شد هزینه اجرای بخشی از پروژه‌های مذکور از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات دولت به شهرستانهای استان و بخشی دیگر از محل اعتبارات استانی تامین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و هیات همراه،نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، سرپرست  فرمانداری شهرستان دماوند  وجمعی از مسؤلین ادارات از مرکز فنی و حرفه ای خواهران،مرکز آموزش هتل داری،کتابخانه مهندس پیمان،بیمارستان سوم شعبان،بلوار یادگار امام، مسکن مهرامام رضا (ع) گیلاوند ،مسکن مهر مهرآباد و….بازدید کردند.

در ادامه جلسه مشترک مسولان دوشهرستان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  و هیات همراه در محل فرمانداری شهرستان دماوند برگزار گردید.

دراین جلسه مقررشد پیشنهادات ادارات و نهادها حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه آینده به فرمانداری های دو شهرستان ارائه و نامه نهایی با امضای مشترک نماینده و فرمانداران دو شهرستان تنظیم شود.

همچنین مقرر شد هزینه اجرای بخشی از پروژه‌های مذکور از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات دولت به شهرستانهای استان و بخشی دیگر از محل اعتبارات استانی تامین شود.