بازدید سرپرست مدیریت بحران استان تهران از ستاد مدیریت بحران شهرهای دماوند، رودهن و آبعلی
بازدید سرپرست مدیریت بحران استان تهران از ستاد مدیریت بحران شهرهای دماوند، رودهن و آبعلی
یزدی مهر: اساسا شهرهای شرق استان تهران مزیت گردشگری و جذب گردشگر دارند، باید نسبت به روزآمد کردن شناسنامه امکان سنجی شهرستان ها و همچنین اورهال نمودن ماشین آلات اقدام کنیم.

سرپرست مدیریت بحران استان تهران بر اهمیت و توجه ویژه به موضوعات مدیریت بحران و همچنین برنامه ریزی برای اجرای دقیق شرح وظایف مشخص شده در قانون مدیریت بحران کشور تاکید کرد.

یزدی مهر ادامه داد: اساسا شهرهای شرق استان تهران مزیت گردشگری و جذب گردشگر دارند باید نسبت به روزآمد کردن شناسنامه امکان سنجی شهرستان ها و همچنین اورهال نمودن ماشین آلات اقدام کنیم.

وی همچنین از نقاط حادثه خیز، تجهیزات، ادوات و ماشین آلات شهرهای دماوند، آتش نشانی جدید التاسیس مشا، آتش نشانی آبعلی و رودهن بازدید کرد.