بازدید فرماندار شهرستان دماوند از باغات خسارات دیده تگرگ‌‌‌زدگی در منطقه دماوند
بازدید فرماندار شهرستان دماوند از باغات خسارات دیده تگرگ‌‌‌زدگی در منطقه دماوند
در این بازدید مقرر شد با توجه به مطالبات کشاورزان و باغداران و گزارش تکمیلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در خصوص میزان خسارت باغداران از تگرگ‌زدگی، موضوع پرداخت خسارات‌های وارده توسط دستگاه‌های متولی پیگیری شود

رضا طاهرخانی فرماندار این شهرستان به همراه رضایی مهر معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،سلیمانی، بخشدار مرکزی،رئیس اداره جهاد کشاورزی و رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند از باغات جابان و مناطق آسیب دیده از خسارت تگرگ بازدید کرد.

در این بازدید مقرر شد با توجه به مطالبات کشاورزان و باغداران و گزارش تکمیلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در خصوص میزان خسارت باغداران از تگرگ‌زدگی، موضوع پرداخت خسارات‌های وارده توسط دستگاه‌های متولی پیگیری و در این خصوص با توجه به بازدید رییس سازمان مدیریت بحران کشور از شهرستان دماوند از سازمان مذکور مورد پیگیری قرار گیرد.