بازدید فرماندار شهرستان دماوند از وضعیت سد خاکی روستای زیارت
بازدید فرماندار شهرستان دماوند از وضعیت سد خاکی روستای زیارت
مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند بعد از ظهر امروز از وضعیت سد خاکی روستای زیارت بازدید کرد.


با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر پر شدن سد خاکی زیارت، با دستور فرماندار شهرستان دماوند گروهی متشکل از ادارات امور منابع آب، جهاد کشاورزی، بخشداری مرکزی و شهرداری کیلان به محل اعزام شدند.


پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص گردید باید بخشی از آب سد تخلیه می‌شد که با حضور فرماندار شهرستان دماوند در محل، اقدامات توصیه شده کارشناسان اجرایی شد.
در این راستا برای آزادسازی خروجی سد، کانال‌هایی تعبیه شد و با بازگشایی دریچه سد، بخشی از آب سد تخلیه گردید تا خطرات احتمالی در آن منطقه کاهش پیدا کند.
همچنان حوزه ستاد مدیریت بحران بر وضعیت سد خاکی روستای زیارت نظارت دارد تا هرگونه تغییرات احتمالی رصد و اقدامات جدید تدبیر شود.