بازدید فرماندار و دادستان شهرستان دماوند از یک محل نگهداری ایتام و نشست صمیمانه با آنها
بازدید فرماندار و دادستان شهرستان دماوند از یک محل نگهداری ایتام و نشست صمیمانه با آنها
در این بازدید کلیه زیرساختهای لازم و مورد نیاز برای آموزش، محل نگهداری، تغذیه و موارد فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رضا طاهرخانی سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند به همراه تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، حلیم زمهریر معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و خانزادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند از یک محل نگهداری ایتام بازدید کرد.

هدف از این بازدید بررسی نحوه ارائه خدمات به این کودکان، سنجش زیرساختها و ارزیابی محل نگهداری آنها بوده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پس از بازدید در یک نشست صمیمانه با کودکان حاضر در این مرکز گفتگو و به صورت چهره به چهره جویای درخواستها و مطالبات آنها شدند که در این راستا دستورات لازم جهت پیگیری مسائل صادر و تصمیات لازم جهت برطرف نکودن مشکلات اتخاذ شد.

در این بازدید کلیه زیرساختهای لازم و مورد نیاز برای آموزش، محل نگهداری، تغذیه و موارد فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص دستورات لازم جهت رفع برخی از مشکلات صادر شد.