بازدید مدیرکل اداره بحران استانداری تهران از ایستگاه آتش نشانی شهر دماوند
بازدید مدیرکل اداره بحران استانداری تهران از ایستگاه آتش نشانی شهر دماوند
شهردار دماوند اخذ مجوز جهت جذب نیروی اتش نشان برای راه اندازی ایستگاه های مشا و گیلاوند را خواستار شد.

این بازدید با حضور شیوا شهردار دماوند،رضایی مهر معاونت عمرانی فرمانداری و آرمودیان رییس شورای اسلامی شهر دماوند صورت گرفت.

در این بازدید شهردار دماوند ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی، اخذ مجوز جهت جذب نیروی اتش نشان برای راه اندازی ایستگاه های مشا و گیلاوند را خواستار شد.