بازدید معاون میراث فرهنگی استان تهران از روند مرمت پل تاریخی دلیچایی دماوند
بازدید معاون میراث فرهنگی استان تهران از روند مرمت پل تاریخی دلیچایی دماوند
پیگیری تامین بودجه مرمت امامزاده روستای مشهد

سعادتی معاون میراث فرهنگی استان تهران از روند مرمت پل تاریخی دلیچایی بازدید میدانی داشت.

در این بازدید نظارت بر اجرای طرح مرمت در راستای اقدامات و مکاتبات صورت پذیرفته اداره میراث فرهنگی در خصوص جلوگیری از تردد وسایل نقلیه تا اتمام مرمت و استحکام بخشی پل، ایشان تاکید نمودند.

برای حفاظت پل می‌بایست تمهیدات ترافیکی در نظر گرفت و از تردد خودروهای باری و کاهش ترافیک روی پل اقدامات موثر انجام پذیرد.

در ادامه با حضور در امامزاده شاه مطهر(ع) روستای مشهد در جریان چگونگی مرمت این اثر قرار گرفتند و مقرر شد طی چند ماه آتی بودجه لازم برای مرمت این اثر تامین گردد.