بازدید میدانی شهردار آبسرد از محلات در راستای بررسی مشکلات شهری
بازدید میدانی شهردار آبسرد از محلات در راستای بررسی مشکلات شهری
محسن واشقانی فراهانی از نزدیک وضعیت موجود و نیازهای شهری را مورد بررسی قرار داد.

🔹بازدید میدانی از محلات در راستای بررسی مشکلات و خواسته‌های شهروندان، صبح روز جمعه توسط شهردار جدید آبسرد صورت گرفت.

🔸محسن واشقانی فراهانی طی اقدامی سرزده  به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل ، با حضور در معابر شهر و محلات آبسرد، ضمن بررسی مشکلات این مناطق، از نزدیک وضعیت موجود و نیازهای شهری  را مورد بررسی قرار داد.

🔹در این بازدید سرزده، مردم مشکلات برخی معابر را از جمله آب‌های سطحی، آسفالت و جدول گذاری می باشد، با شهردار درمیان گذاشتند.

🔸در ادامه ضمن بازدید از ساختمان موتوری و خدمات شهری، طی نشستی با مسئولین مربوطه موارد بازدید شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.