بازرسان بسیج از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی دریافت خواهند کرد
بازرسان بسیج از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی دریافت خواهند کرد
با ورود بسیج شاهد کاهش حداقلی تخلفات در بازار شهرستان دماوند خواهیم بود.

👤آرش آقاجان احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند:
🔹این نشست به همت فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و بسیج اصناف با حضور تمامی اعضای بازرسین نظام صنفی برگزار شد، این بازرسان از سوی کمیسیون نظارت کارت دریافت خواهند کرد و آموزشهای لازم را خواهند دی.

🔸تمامی اعضا با اساس کار و موضوعات آن آشنا شدند و کلیات جلسه مبنی بر روند صدور حکم و فعالیتی که قرار است در بازار انجام دهند مطرح شد.

🔹در چند روز آینده آموزش‌های لازم دیده می‌شود و بیشترین موردی که بسیجیان باید مدنظر داشته باشند در جزوه آنلاین در سایت ایرانیان اصناف درج شده است، همچنین فصل تخلف و جریمه ها و ماده ۵۷تا ۷۴ قانون نظام صنفی که مربوط به تخلفات نظام صنفی است را مطالعه کنند تا آموزش ها تکمیل‌تر انجام شود.

🔸امیدواریم با ورود بسیج شاهد کاهش حداقلی تخلفات و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد خانوار باشیم.