بازگشایی حداکثری مدارس استان تهران طبق مصوبه ستاد ملی کرونا
بازگشایی حداکثری مدارس استان تهران طبق مصوبه ستاد ملی کرونا
استاندار تهران از بازگشایی حداکثری مدارس استان تهران طبق مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.

محسن منصوری در هشتاد و سومین جلسه ستاد استانی کرونا اظهار داشت: گزارشی از آموزش و پرورش ارائه شد مبنی بر اینکه در زمینه ارتقای سطح سواد دانش آموزان باید تصمیمات جدی گرفت، چرا که تعطیلی مدارس منجر به افت تحصیلی شده و تاکید مصوبه ستاد ملی کرونا هم بازگشایی حداکثری مدارس می‌باشد.

وی ادامه داد: در تهران به سبب ملاحظات و شرایط ۹۰ درصد مدارس شرایط بازگشایی داشتند، منتها متوسط بین دو روز دانش آموزان در مدارس حضور پیدا می‌کردند که مصوب شد با رعایت حفظ سلامت و پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی حداکثری مدارس را در استان تهران داشته باشیم.

استاندار تهران تأکید کرد: در مورد دانشگاه‌ها هم به همین صورت است و جایی که امکان بازگشایی وجود نداشته باشد تاکید بر حضوری برگزار کردن امتحانات است.

منصوری سپس گفت: در مورد مسابقات ورزشی ملی نیز به سبب حساسیت مصوب شد که حضور تماشاگران به صورت حداقلی باشد.

وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون دو دز واکسن در سطح استان و کشور خوب پیش رفته منتها میزان تزریق دز سوم حدود ۲۰ درصد می‌باشد که از مردم تقاضا می‌کنیم که هر چه سریع‌تر نسبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند، چرا که تجربه کشورها در این زمینه نشان داده که واکسیناسیون دز سوم نقش مهمی در کاهش همه گیری دارد.