بازگشایی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسط اول در دماوند از اول آذر
بازگشایی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسط اول در دماوند از اول آذر
از اول آذر برای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مطابق بخشنامه ۰۶ و رعایت دستورالعمل‌ها و نظارت کارشناسان دراین امر، بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس راشاهد خواهیم بود.

«زهرا طاولی» مدیریت آموزش و پرورش دماوند در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات آیینه وران به بیان مسائل آموزش و پرورش پرداخت.

🔸مدیریت آموزش و پرورش دماوند دراین دیدار درخصوص سرویس دانش‌آموزان و معلمان گفت: بنابر اولین مصوبه شورای آموزش و پرورش در روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ که مصوب شد، بازگشایی مدارس به صورت ترکیبی باشد و حضور کادر اجرایی در مدرسه الزامی است.

🔸وی افزود: باتوجه به عدم تامین بودجه از اداره کل برای تامین سرویس‌ها مطابق سنوات گذشته و بنابر مصوبه شورای آموزش وپرورش مساعدت شوراها را می‌طلبد که در این امر همچون گذشته مساعدت صورت گیرد.

🔸وی درخصوص بازگشایی مدارس اظهارکرد: از اول آذر برای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مطابق بخشنامه ۰۶ و رعایت دستورالعمل‌ها و نظارت کارشناسان دراین امر، بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس راشاهد خواهیم بود.