بازگشت ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی تاراج رفته در بخش رودهن به بیت‌المال
بازگشت ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی تاراج رفته در بخش رودهن به بیت‌المال
مجموعه قضایی رودهن به سفارش‌ها و وساطت‌ها توجهی نمی‌کند.

خدایاری، رئیس حوزه قضایی بخش رودهن:
🔹مجموعه قضایی رودهن در دو سال اخیر گام‌های بلند و مؤثری در مبارزه با فساد اداری برداشته و محاکمه و مجازات تعداد زیادی از مسئولین و کارگزاران متخلف اداری و نهادها را در دو ساله ی اخیر از وظایف و افتخارات این دادگاه برشمرد.
🔹اولویت ما در برخورد با فساد و مجرمین، یقه‌سفیدها و دانه‌درشت‌ها و صاحبان قدرت و ثروت و ذی‌نفوذ هستند که دست به ارتکاب جرم می‌زنند.
🔹جامعه‌ای که قانون گذارش خردمند و مجریان و متولیان قانون پاک‌دست و کارآمد و مدبر باشند و شمشیر حاکمان و دادرسان نیز تیز و برنده و در مسیر عدالت قرار گیرد آن جامعه سالم تر و به اهدافش نزدیکتر می‌شود.
🔹آزادسازی و رفع تصرف بالغ‌ بر دویست هکتار از اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه که در یک‌ساله اخیر توسط متخلفین به تاراج رفته بود، رفع تصرف شد.
🔹این اراضی با حکم و یا دستور قضایی به بیت المال بازگردانده شد.