باز هم رئیس جدید !
باز هم رئیس جدید !
دیروز جلسه معارفه چهارمین رئیس ثبت و اسناد شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

دیروز جلسه معارفه چهارمین رئیس ثبت و اسناد شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

💢 در آذر ماه و در پی معارفه سومین رئیس یادداشتی نوشته شد با عنوان «این همه رئیس، این همه نابسامانی، در اداره ثبت اسناد دماوند» و مسائل و مشکلات این اداره در آن یادداشت بیان شد.

💢در جلسه دیروز معارفه آقای طاهرخانی سرپرست محترم فرمانداری از این جابجایی ها نیز گله داشتند و ابراز امیدواری کردند که این اداره سروسامان پیدا کند.

❗️به نظر می رسد کار از گلایه گذشته است. فروردین، خرداد، آذر و بهمن ۱۴۰۰ چهار رئیس اداره برای اداره ثبت اسناد؟!!چرا باید این اتفاق بیفتد؟!! این از وضعیت انتصاب روسای اداره و آن هم از وضع نابسامان اداره ثبت اسناد!!

💢آقای رئیس جدید ثبت اسناد:
ان شاء ا… شما ماندگار باشید و بتوانید در روند اداری اداره ثبت اسناد دماوند بازنگری کامل داشتم باشید. البته همه می دانند معضل این اداره مزمن است و سالهاست در تاروپود این اداره ریشه دوانده است ولی امیدواریم این اتفاق بیفتد که شما بمانید، توانایی داشته باشید تا به این آرزوی مردم جامه عمل بپوشانید.

💢آقای فرماندار: حال که رئیس جدید آمده، شما هم از رئیس جدید بخواهید، یک فکری به حال این اداره بکنند ومردم را از این همه سرگردانی نجات دهند وبا نظارت محسوس ونا محسوس این امر (نظارت کامل وباز نگری در روند گذشته) را محقق سازید.