باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد دماوند در بین ۱۰۰ باشگاه برتر کشور
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد دماوند در بین ۱۰۰ باشگاه برتر کشور
از میان سیصد باشگاه کشور رتبه ۸۴ به باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند تعلق گرفته است.

هادی عبدالهی فر معاون علمی (آموزشی و پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به نقل از منصور بخش امین، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اساسی‌ترین هدف دانشگاه پرورش استعدادها، انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش‌های علمی با هدف تولید علم به منظور تأمین و تجهیز نیروی انسانی متعهد و متخصص برای رفع نیازهای مشروع جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی، جذب، هدایت و حمایت دانش‌پژوهان جوان افزود: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برای تحقق این مهم از سال ۱۳۷۷ در دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نخستین مرکز شناسایی و جذب نخبگان دانشگاهی تأسیس شده است. باشگاه پژوهشگران در حال حاضر در بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی و حدود ۱۰۰ مرکز آموزشی و مدارس سما در سراسر کشور در حال شناسایی، پرورش و هدایت دانشجویان و دانش‌آموزان مستعد است.

عبدالهی فر ادامه داد: طبق نظر مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد، برای دستیابی به چشم‌انداز و تحقق مأموریت‌های باشگاه، باید فعالیت‌های آن به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و عناصر و عواملی که بر نحوه فعالیت‌های آن مؤثر است، مشخص شود؛ در همین راستا فعالیت‌های باشگاه در قالب مسابقات (برگزاری مسابقات و رویدادهای علمی، توانمندسازی (بازدیدهای علمی، کارگاه‌های توانمندسازی، وبینارها و سمینارها)، طرح‌های پژوهشی، حمایتی، فرهنگی، روابط عمومی و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی که طیف وسیعی از فعالیت‌های علمی دانشجویی را شامل می شود، تعریف و به باشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بیان کرد: برای نخستین بار فعالیت‌های باشگاه از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹ بر مبنای عملکرد باشگاه‌ها در فعالیت‌های فوق که در سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به ثبت رسیده است، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت؛ همچنین در بررسی فعالیت‌ها، شناسایی و جذب نخبگان (تعداد اعضای باشگاه) به تناسب جمعیت دانشجویی واحدهای دانشگاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در ارزشیابی محسوب شد.

عبدالهی فر گفت: سطح انتظار از فعالیت‌های باشگاه متناسب با امکانات و منابع در اختیار آنان بوده که الگوی سطح‌بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح مختلف  مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین رتبه ۱۰۰ باشگاه برتر واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از میان ۳۰۰ واحد دانشگاهی که بیشترین فعالیت‌ها را در تحقق اهداف باشگاه بر اساس فعالیت‌های انجام شده داشته‌اند محاسبه و اطلاع رسانی شد.

بر اساس نتایج ارزشیابی سال ۱۳۹۸_۱۳۹۹ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان اول به واحد تهران غرب و رتبه دوم واحد شهر قدس و رتبه سوم به واحد تهران پزشکی تخصیص داده شده است؛ همچنین از میان سیصد باشگاه کشور رتبه ۸۴ به باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند تعلق گرفته است.