بانک مرکزی ادعای روحانی در مورد نرخ تورم را رد کرد
بانک مرکزی ادعای روحانی در مورد نرخ تورم را رد کرد
رئیس جمهور هفته گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ادعا کرده که دولت در چهار سال پیاپی موفق به دستیابی به تورم تک رقمی شده است.

رئیس جمهور هفته گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ادعا کرده که دولت در چهار سال پیاپی موفق به دستیابی به تورم تک رقمی شده است. این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی تورم تک رقمی تنها در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ثبت رسیده و رقم تورم در سال ۹۸ دومین نرخ تورم بالای بعد از انقلاب ( بعد از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی) بوده است.