با تمام توان برای کمک به کادر درمان آماده‌ایم
با تمام توان برای کمک به کادر درمان آماده‌ایم
سپاه و بسیج آمادگی لازم برای هرگونه همکاری با شبکه بهداشت و درمان و اجرای طرح شهید سلیمانی را دارد و در روزهای آینده با تمام ظرفیت در کنار عزیزان کادر درمانی و بیمارستانی خواهیم بود.

میرزایی، جانشین فرمانده سپاه دماوند:
در سال گذشته طرح شهید سلیمانی در شهرستان دماوند اجرایی شد و به استثنای منازلی که افراد در آن حضور نداشتند، تقریبا ۱۰۰ درصد منازل شهرستان دماوند در این طرح مورد رصد قرار گرفت.

سپاه و بسیج آمادگی لازم برای هرگونه همکاری با شبکه بهداشت و درمان و اجرای طرح شهید سلیمانی را دارد و در روزهای آینده با تمام ظرفیت در کنار عزیزان کادر درمانی و بیمارستانی خواهیم بود.