با شرایط فعلی کرونا کنترل نمی‎شود
با شرایط فعلی کرونا کنترل نمی‎شود
امروز ۷۰ فوتی در تهران داشتیم و اگر وضع ادامه داشته باشد حالا حالاها باید شاهد افزایش فوتی‎ها باشیم.

فرمانده ستاد کرونای تهران اظهار کرد : امروز ریتم شهر هیچ تغییری نکرده بود. پیشنهاد ما لاک‎داون شهر است نه وضع فعلی. فقط در هفته گذشته روزانه بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مترو استفاده کرده‎اندد.

دستگاه‎ها به وظایف خود عمل نمی‎کنند و ما با ۷۰۰ نفر باید بر اجرای محدودیت‎ها نظارت کنیم. مسیر محدودیت‎هایی که پیشنهاد دادیم با چیزی که امروز دیدیم همخوانی ندارد. ما خواستار تعطیلی اداره‎ها هستیم.

ما امروز ۷۰ فوتی در تهران داشتیم و اگر وضع ادامه داشته باشد حالا حالاها باید شاهد افزایش فوتی‎ها باشیم. گفتن تعطیلی ۱۰ روزه بازی با الفاظ است، ما باید شاهد تعطیلی واقعی شهر باشیم.