با شرکت نکردن در انتخابات مشکلی حل نخواهد شد/ راه اندازی پویش «من رای میدهم» در شهرستان دماوند
با شرکت نکردن در انتخابات مشکلی حل نخواهد شد/ راه اندازی پویش «من رای میدهم» در شهرستان دماوند
اگر از وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد در کشور ناراضی هستیم، باید با انتخاب اصلح وضعیت را به سمت بهتر شدن ببریم؛ چرا که با شرکت نکردن در انتخابات مشکلی حل نخواهد شد.

حجت الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند اظهار کرد :
تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی می تواند به کاهش بسیاری از آسیب ها کمک کند.
در خصوص موضوع انتخابات، افزایش آگاهی‌بخشی به مردم بسیار حائز اهمیت است.
اگر از وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد در کشور ناراضی هستیم، باید با انتخاب اصلح وضعیت را به سمت بهتر شدن ببریم؛ چرا که با شرکت نکردن در انتخابات مشکلی حل نخواهد شد.
آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید نسبت به تبیین اهمیت شرکت در انتخابات اقدام کنند.
راه اندازی پویش «من رای میدهم» در شهرستان مورد توجه قرار گیرد و باید تولید محتوا در این خصوص صورت گیرد.