بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی در هفته دولت
بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی در هفته دولت
اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال شامل بخشودگی خواهند شد

مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران از بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی در هفته دولت وباهدف تکریم مودیان محترم مالیاتی خبر داد.

علی بهرامی اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، جرائم مالیاتی و جرائم عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ دهم شهریور ماه سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام نمایند

ایشان در ادامه تصریح کرد:برای اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال، براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض شده است، شامل بخشودگی خواهند شد.

مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران در پایان از مودیان محترم مالیاتی خواست تا از این فرصت استثنایی استفاده کرده و با مراجعه به واحدهای مالیاتی نسبت به پرداخت بدهی و بهره مندی از تسهیلات بخشنامه فوق هرچه سریعتر اقدام نمایند.