بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان شهرستان دماوند در سال جاری
بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان شهرستان دماوند در سال جاری
با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری در جهت تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در راستای بخشنامه‌‌ بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی شامل مشمولین، کارفرمایانِ کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی، اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیردولتی می‌باشد.

حیدری، رئیس تامین اجتماعی شعبه دماوند اظهار کرد :
با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری در جهت تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در راستای بخشنامه‌‌ بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی شامل مشمولین، کارفرمایانِ کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی، اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیردولتی می‌باشد.
افراد طبق شرایط ذیل می‌توانند از بخشودگی جرایم شامل جریمه‌های عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر برخوردار گردند.
کارفرمایان کارگاه‌های فعال، حداقل یکسال از زمان تقسیط بدهی، هیچ کاهشی در تعداد نیروی انسانی نسبت به لیست بیمه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ نداشته باشند و در دوره‌ تقسیط، باید حق بیمه کارکنان را کامل پرداخت نمایند و کارفرمایان برای برخورداری از این تسهیلات می بایست حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی پایگاه اینترنتی es.tamin.ir اقدام نمایند.
شعبه تامین اجتماعی بعد از هفت روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، موارد را رسیدگی می‌کند.