برآورد اعتبار برای متروی پردیس
برآورد اعتبار برای متروی پردیس
استاندار تهران: برای راه اندازی متروی پردیس به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار تیاز داریم.

استاندار تهران گفت: برای راه اندازی متروی پردیس به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تیاز داریم. 

محسن منصوری افزود: برآورد اولیه حاکی از نیاز مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی مترو پردیس است.

وی گفت: به دنبال راهکار برای حل مشکل مالی و راه اندازی این خط هستیم که بسیاری از مشکلات مردم ساکن در این مسیر برطرف می شود.