برای صید ماهی در منطقه حفاظت شده دریاچه تار هیچ‌گونه مجوزی صادر نمی‌شود
برای صید ماهی در منطقه حفاظت شده دریاچه تار هیچ‌گونه مجوزی صادر نمی‌شود
دریاچه‌های تار و هویر با حریم اطرافشان حدود ۵۰۰ هکتار به عنوان اثر طبیعی ملی در اختیار سازمان محیط زیست است.

فریدی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند:

🔹دریاچه‌های تار و هویر با حریم اطرافشان حدود ۵۰۰ هکتار به عنوان اثر طبیعی ملی در اختیار سازمان محیط زیست است و در این منطقه ورود عشایر و زنبورداران و… ممنوع می‌باشد.
🔹در خصوص مجوز اسکان زنبورداران بر عهده جهاد کشاورزی است و این سازمان باید مجوز اسکان بدهد.
🔹پروانه چرای دام‌ها در اختیار محیط زیست نیست و باید منابع طبیعی پاسخگو باشد، مجوز اسکان زنبورداران را نیز جهاد کشاورزی صادر می‌کند.
🔹برای صید ماهی در دریاچه تار به علت اینکه منطقه حفاظت شده است به هیچ وجه مجوزی صادر نمی‌کنیم و هرگونه ماهیگیری در این دریاچه جرم محسوب می‌شود.
🔹منطقه دریاچه های تار، هویر، ارتفاعات ماز و انگمار و … از بهترین زیستگاه‌های کشور محسوب می‌شوند و مجموعا از امامزاده هاشم تا ارجمند و فیروزکوه گشت و کنترل نظارت دارند.
🔹در هر جایی که درختی کنده شود، بوته‌ای تخریب شده و شکاری صورت گیرد خلاف مقررات است و محیط زیست می‌تواند ورود کند.