برخورد با ۴ واحد نانوایی‌ مختلف در شهرستان دماوند در گشت بازرسی ساعات اولیه صبح
برخورد با ۴ واحد نانوایی‌ مختلف در شهرستان دماوند در گشت بازرسی ساعات اولیه صبح
نانوایی‌های سطح شهرستان دماوند توجه داشته باشند که در صورت تخلف واحد صنفی با آنها به طور جد برخورد قاطع خواهد شد

گشت مشترک اتاق اصناف، اداره صمت و اداره جهاد کشاورزی از نانوایی‌های سطح شهرستان دماوند در ساعات اولیه صبح آغاز شد.

در این گشت بازرسی برای ۴ واحد صنفی که تخلف کم فروشی و گران فروشی داشتند برگه گزارش بازرسی صادر شد و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

نانوایی‌های سطح شهرستان دماوند توجه داشته باشند که در صورت تخلف واحد صنفی با آنها به طور جد برخورد قاطع خواهد شد.

شهروندان محترم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از واحد های صنفی گزارشات خود را با شماره تماس ۷۶۳۴۴۷۴۸ و یا ۰۹۱۰۶۹۰۶۶۸۷ ارائه دهند تا پس از بررسی با متخلفین برخورد شود.