برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دماوند
برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دماوند
تخریب ۷۴ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق نوده و خورین از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند

پیرو مصوبات ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دماوند و در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، و با حکم قضائی، با حضور عوامل انتظامی تعداد ۷۴ فقره تغییر کاربری غیر مجاز در منطق از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند تخریب شد.

در این راستا در منطقه مذکور ۵۸ مورد دیوار کشی به متراژ ۵,۷۲۰ متر طول، ۱۲ مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۱,۴۴۰ متر، ۲ مورد استخر به مساحت ۵۰ متر ، ۱ مورد فندانسیون به مساحت ۸۰ متر تخریب و در مجموع ۴۵,۴۷۰ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد.

پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان دماوند با هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز و غیر قانونی برخورد و تخریب خواهد شد و از ساکنان محترم شهرستان در صورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه می‌توانند موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع رسانی نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.