بررسی راهکار های همکاری بیشتر سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد دماوند با شهرکهای صنعتی دماوند
بررسی راهکار های همکاری بیشتر سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد دماوند با شهرکهای صنعتی دماوند
دو طرف ضمن تشریح برنامه های خود در سال جدید راهکارهای تداوم و افزایش همکاری در راستای تقویت صنایع و اشتغال دانش بنیان را مورد بررسی قرار دادند.

در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرینی در اولویت برنامه های  سال ۱۴۰۱ سرای نوآوری و مرکز رشد واحد دماوند قرار دارد. در جهت نیل به این اهداف و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر با شهرک های صنعتی شهرستان دماوند جلسه ای با حضور روسای سرای نوآوری و مرکز رشد واحد دماوند با مدیر شهرکهای صنعتی شهرستان برگزار شد.

دو طرف ضمن تشریح برنامه های خود در سال جدید راهکارهای تداوم و افزایش همکاری در راستای تقویت صنایع و اشتغال دانش بنیان را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین آقای مهندس نصیری رئیس شهرک های صنعتی دماوند، طی حکمی از سوی ریاست واحد دماوند به عنوان عضو شورای سرای نوآوری و مرکز رشد واحد دماوند منصوب گردیدند.