بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی آیینه ورزان
بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی آیینه ورزان
طاهرخانی: یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری در شهرستان دماوند، شهرک های صنعتی است که عمدتا با مشکلات زیرساختی روبرو بود، که با پیگیری های انجام شده اغلب مشکلات آن در حوزه های مختلف برطرف شده است.

جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت های تولیدی شهرک صنعتی آیینه ورزان به ریاست رضا طاهرخانی سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند و با حضور رضایی مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی ، خدایاری، سرپرست اداره کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین برگزار شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند در این نشست با تشریح اقدامات انجام شده برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: در سال جاری با توجه به برنامه ریزی های انجام شده حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور قرار گرفته است که با جدیت و تا حد توان مشکلات را پیگیری و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری در شهرستان دماوند، شهرک های صنعتی است که عمدتا با مشکلات زیرساختی روبرو بود، که با پیگیری های انجام شده اغلب مشکلات آن در حوزه های مختلف برطرف شده است.

طاهرخانی با اشاره لزوم توجه بیشتر به تولیدکنندگان و صنعتگران در شهرستان دماوند افزود: با پیگیری های انجام شده و نیز تسهیل در روند سرمایه گذاری در شهرستان دماوند می توان با اشتغال زایی، که مقام معظم رهبری نیز در نام گذاری سال جاری به آن اشاره نمودند و در صدر اهداف سال جاری در دولت مردمی آیت ا…رئیسی است، ضمن حل مشکلات جوانان در زمینه اشتغال به پویا تر شدن اقتصاد شهرستان نیز کمک نمود.