بررسی مشکلات روستاهای مغانک و سرخده
بررسی مشکلات روستاهای مغانک و سرخده
سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و جمعی از روسای ادارات شهرستان دماوند به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستای مغانک از توابع بخش مرکزی دماوند با حضور در این روستا هابا اهالی دیدار و گفتگو کردند.

🔹سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و جمعی از روسای ادارات شهرستان دماوند به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستای مغانک از توابع بخش مرکزی دماوند با حضور در این روستا هابا اهالی دیدار و گفتگو کردند.

💠مغانک: در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر از قبیل روکش آسفالت، جدول‌گذاری، بازنگری طرح هادی، تداخل اراضی ملی و کشاورزی، تعیین تکلیف اراضی موقوفه و نبود خانه بهداشت مطرح شد.

💠سرخده: در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به مشکلات مربوط به آب شرب و کشاورزی و نیاز به احداث منبع ذخیره آب، وضعیت نامناسب روکش آسفالت مسیر منتهی به روستا، بازنگری طرح هادی و عدم آنتن‌دهی خطوط تلفن همراه اول اشاره کرد.