بررسی مشکلات غرفه‌داران میدان میوه تره بار شهر آبسرد
بررسی مشکلات غرفه‌داران میدان میوه تره بار شهر آبسرد
اعضای شورا در این بازدید عنوان نمودند: دغدغه‌ اعضای شورای شهر این است که محصولات باکیفیت و باِ حذف واسطه‌ها و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم رسانده شود.

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آبسرد از میدان میوه تره بار شهر آبسرد بازدید سرزده داشتند.
جانعلی زاده شهردار آبسرد با حضور در میدان میوه و تره بار آبسرد از غرفه‌داران مختلف آن بازدید و بر ارائه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان تاکید کرد.
در ادامه غرفه داران در دیدار با شهردار آبسرد درخواست و مشکلات خود را مطرح کردند، شهردار نیز دستورات لازم در جهت رفع موارد دارای اولویت را صادر کرد.

اعضای شورا در این بازدید عنوان نمودند: دغدغه‌ اعضای شورای شهر این است که محصولات باکیفیت و باِ حذف واسطه‌ها و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم رسانده شود.