بررسی مشکلات مسائل  محلات تاسکین، مرانک، زان، لومان، اتابک کتی و آبسرد
بررسی مشکلات مسائل  محلات تاسکین، مرانک، زان، لومان، اتابک کتی و آبسرد
درخواست مسکن جوانان و بازسازی بقعه مبارکه محله تاسکین/ کم‌توجهی مدیران شهری به روکش آسفالت و تعویض تیرهای فرسوده چراغ برق محله مرانک/ لزوم تعیین تکلیف حریم روستای زان با شهرهای آبسرد و کیلان/عدم بازنگری طرح تفصیلی و کمبود داروخانه در شهر آبسرد

درخواست مسکن جوانان و بازسازی بقعه مبارکه محله تاسکین/ کم‌توجهی مدیران شهری به روکش آسفالت و تعویض تیرهای فرسوده چراغ برق محله مرانک/  لزوم تعیین تکلیف حریم روستای زان با شهرهای آبسرد و کیلان/عدم بازنگری طرح تفصیلی و کمبود داروخانه در شهر آبسرد

💠 با حضور سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و جمعی از روسای ادارات شهرستان دماوند به منظور بررسی مسائل و مشکلات محلات تاسکین  ، مرانک، زان، لومان،اتابک کتی وشهر آبسرد  مورد بررسی قرار گرفت.

♦تاسکین:
در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به جابجایی تیرهای چراغ برق، مسکن جوانان و بازسازی بقعه مبارکه محله تاسکین اشاره کرد.

♦مرانک:
🔹در این دیدار ضمن تقدیر اهالی از نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی به پاس اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده بویژه اختصاص باجه بانکی برای این محله، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به مسکن جوانان، ضعف موجود در حوزه آموزش، کم‌توجهی مدیران شهری به این محله، روکش آسفالت و تعویض تیرهای فرسوده چراغ برق اشاره کرد.

♦زان:
🔹در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به روکش آسفالت، بازنگری طرح هادی، کمبود آب شرب، تعیین تکلیف حریم روستا با شهرهای آبسرد و کیلان، کمبود آب شرب، معضل بیکاری جوانان روستا و….اشاره کرد.

♦لومان:
فرسودگی ترانس برق و لکه‌گیری آسفالت معابر روستای لومان
🔹در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به بازنگری طرح هادی، فرسودگی ترانس برق، لکه‌گیری آسفالت معابر، ساماندهی دامداران، تخریب ساخت و ساز حریم رودخانه، مشکل مربوط به عدم آنتن دهی خطوط تلفن همراه در برخی نقاط روستا و احداث سالن ورزشی اشاره کرد.

♦اتابک کتی:
🔹در این بازدید ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به بازنگری طرح هادی، مشکلات مربوط به آب شرب، روکش آسفالت مسیر منتهی به روستا، اختصاص زمین برای احداث مجتمع دامپروری، جابجایی تیرهای چراغ برق، تکمیل کابل‌های خودنگهدار و موضوع تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد.

♦آبسرد:
عدم بازنگری طرح تفصیلی و کمبود داروخانه در شهر آبسرد
🔹در طی این دیدار ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و مشکلات مرتفع شده، برخی مشکلات دیگر مطرح شد که از مهم‌ترین‌ موضوعات میتوان به عدم بازنگری طرح تفصیلی، فرسودگی بافت قدیمی شهر، ساخت و ساز غیر مجاز،‌ کمبود داروخانه، سودمند نبودن صنعت کشاورزی و… اشاره کرد.