بررسی موانع صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دماوند /هماهنگی بیشتر برای اجرای کامل حد نگار و کاداستر در شهرستان
بررسی موانع صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دماوند /هماهنگی بیشتر برای اجرای کامل حد نگار و کاداستر در شهرستان
در این دیدار، پرونده‌های مهم شهرستان و موانع صدور اسناد مالکیت اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت.

🔹شکری، رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به همراه اسدی، نماینده حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان تهران با محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند دیدار و گفت‌وگو کرد.
🔹در این دیدار، پرونده‌های مهم شهرستان و موانع صدور اسناد مالکیت اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹هماهنگی بیشتر در حفاظت از اراضی ملی و اجرای کامل حد نگار و کاداستر در سطح شهرستان دماوند از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.