بررسی و تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل در ۸ پلاک ثبتی شهرستان دماوند
بررسی و تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل در ۸ پلاک ثبتی شهرستان دماوند
در این جلسه در خصوص تداخل اراضی مناطق آجان، کریتون، هویر، اوره، اسب چران، سرهار، اوزون دره، چناران بحث و تبادل نظر شد.

🔹اراضی دارای تداخل هشت پلاک ثبتی شهرستان دماوند بررسی و تعیین تکلیف شد.
🔹جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی در سالن جلسات مدیریت دماوند در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول امور اراضی، نماینده اداره منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی شهرستان و رئیس اداره ثبت دماوند و مدیرعامل دو شرکت مشاور طرح برگزار شد.
🔹در این جلسه در خصوص تداخل اراضی مناطق آجان، کریتون، هویر، اوره، اسب چران، سرهار، اوزون دره، چناران بحث و تبادل نظر شد.
🔹گفتنی است از زمان آغاز اجرای اصلاحات ارضی در سال ۴۱ و همزمان اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، تداخلاتی در بخش هایی از اراضی واگذار شده به زارعین صاحب نسق بوجود آمده است.
🔹در بخش‌هایی از اراضی ملی نیز زارعین در طول زمان اقدام به تصرف کرده که در مرحله رسیدگی رفع تداخلات در گارگروه شهرستان و کمیسیون استان وضعیت تداخلات و تصرفات تعیین تکلیف می‌شود.