بررسی و جمع‌بندی خسارت سیل شهرستان دماوند
بررسی و جمع‌بندی خسارت سیل شهرستان دماوند
معاون فرماندار: اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای پیشگیری از بروز خسارت جانی و مالی در حوادث طبیعی از وظایف مهم دستگاههای مرتبط در این زمینه است

پیرو دستور فرماندار دماوند، جلسه بررسی و جمع بندی خسارت وارده به منازل، باغات و روستاهای درگیر سیل دماوند به ریاست رضایی مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری وبا حضور اعضای این ستاد برگزار شد.
رضایی مهر در این جلسه با بیان این که تمامی دستگاههای متولی باید نسبت به جمع بندی نهایی خسارات ناشی از سیل به قید فوریت اقدام کنند افزود: مسئولین ادارات متولی باید پیگیری های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از سیل انجام دهند.
وی ادامه داد: اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای پیشگیری از بروز خسارت جانی و مالی در حوادث طبیعی از وظایف مهم دستگاههای مرتبط در این زمینه است.
رضایی مهر ضمن اشاره به عزم دولت نسبت به تعیین و تکلیف هر چه سریعتر مسائل و مشکلات بوجود آمده و قدردانی از اقدامات به موقع نیروهای امدادی و دستگاه های خدمات رسان، اتخاذ تدابیر توسط دستگاهها جهت برآورد سریع و دقیق خسارات در بخش های مختلف را خواستار شد.
گفتنی است در این جلسه دستگاههای مرتبط گزارشی از آخرین برآورد خسارات وارده در حوزه های مختلف را جهت اقدامات بعدی ارائه نمودند.