برگزاری جلسه کانون مداحان با اعضای شورای اسلامی شهر دماوند
برگزاری جلسه کانون مداحان با اعضای شورای اسلامی شهر دماوند
اعلام آمادگی همکاری کانون با مجموعه مدیریت شهری در خصوص برنامه‌های فرهنگی آیینی و مذهبی شهر دماوند از جمله درخواست های کانون مداحان بود.

👤نوحی رئیس کانون مداحان ضمن خوشامد گویی، گزارشی از عملکرد و فعالیت های کانون ها ارائه داد و برنامه های پیش رو کانون مداحان را مطرح کرد.

🔹در ادامه ایشان نظرات و درخواست های این کانون را اعلام کرد:

💢 اعلام آمادگی همکاری کانون با مجموعه مدیریت شهری در خصوص برنامه‌های فرهنگی آیینی و مذهبی شهر دماوند
💢 درخواست تخصیص زمین و یا مکان ویژه فعالیت مداحان ( خانه مداحان)
💢درخواست حمایت مالی و معنوی از کانون به منظور ارتقاء کیفی و کمی مداحان در قالب بودجه های فرهنگی.

🔸در پایان اعضای شورای اسلامی شهر دماوند ، ضمن تاکید بر حمایت از فعالیت های فرهنگی در حوزه قرآن و عترت، در خصوص درخواست های مذکور قول مساعدت و همکاری دادند.