برگزاری رزمایش امداد و نجات و مردم یاری سپاه شهرستان دماوند
برگزاری رزمایش امداد و نجات و مردم یاری سپاه شهرستان دماوند
آمادگی بسیج و سپاه برای کمک به نیروهای امدادی در حوادث و بلایای طبیعی در رزمایش امداد و نجات و مردم یاری در شهرستان دماوند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دماوند گفت: رزمایش پیامبر اعظم ۱۷، که از روزهای گذشته در سطح کشور که بین کلیه نیروهای مسلح انجام شد اقدامات و ابعاد مختلفی داشت.

سرهنگ غلامرضا نجفی افزود: یکی از اقداماتی که در این رزمایش انجام شده رزمایش امداد و نجان و مردم یاری گردانهای بیت المقدس است.

وی گفت: به همین مناسبت در شهرستان دماوند یک گردان نمونه بیت المقدس انتخاب شده و رزمایشی را با کمک نیروها و دستگاه های خدمات رسان و امدادی از باب آمادگی و تمرین در سطح شهرستان انجام دادند.

نجفی افزود: این گردانهای امداد و نجات و مردم یاری برای کمک به مردم عزیز در کنار دستگاه های امداد و نجات و خدمات رسان شهرستان در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی احتمالی شکل گرفته اند تا بتوانند در تمام زمینه های امدادی و خدماتی از ظرفیت بسیج برای کمک رسانی استفاده کنند.