برگزاری طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در جوامع محلی در شهرستان دماوند
برگزاری طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در جوامع محلی در شهرستان دماوند
طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در جوامع محلی در شهرستان دماوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، در راستای حمایت از برنامه‌های آموزشی و طرح‌های فرهنگی در شهرستان دماوند، نخستین مرحله از طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب آوری در جوامع محلی به همت امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان دماوند، با همکاری موسسه آوای مهر دماوند، بسیج جامعه زنان و حوزه هفت بسیج خواهران در مناطق کمتر برخوردار شهرستان دماوند برگزار شد.

این طرح از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز و مراحل بعدی آن در فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

طرح مذکور با برگزاری دوره های آموزشی توان افزایی، افزایش مهارتهای زندگی و سبک زندگی با هدف پیشگیری از اعتیاد و طلاق و نابهنجاریهای اجتماعی آغاز شده و تاکنون تعداد ۱۵۰ نفر از بانوان شهرک فاطمیه و مسکن مهر دماوند در ۴ نشست آموزشی شرکت کردند.