برگزاری نشست تعیین تکلیف آرامستان عمومی شهر دماوند
برگزاری نشست تعیین تکلیف آرامستان عمومی شهر دماوند
نشست تعیین تکلیف آرامستان عمومی شهر دماوند برگزار شد

صبح امروز، نشست تعیین تکلیف آرامستان عمومی شهر دماوند با حضور هیات امنای محلات، برخی از مسئولان همچون امام جمعه دماوند، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان و نماینده رئیس شبکه بهداشت دماوند و رئیس دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی و شهردار دماوند در دفتر شهردار برگزار شد.
در این نشست، مقرر شد پس از بازدید، ظرف مدت یک هفته نسبت به مشخص شدن مکان مورد نظر تصمیم گیری صورت گیرد.