برگزاری نشست شورای ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دماوند
برگزاری نشست شورای ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دماوند
در این نشست اعضای کارگروه موضوعات پیرامون حوزه اتباع خارجی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند

جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان تهران به ریاست “رضا طاهرخانی” سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند و با حضور حیدری، معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، حلیم زمهریر معاون سیاسی و انتظامی و جمعی از مسئولان در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد.

گفتنی است در این نشست اعضای کارگروه موضوعات پیرامون حوزه اتباع خارجی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.