بشنوید | گسل مشا در پهنه آتش‌فشان دماوند است/ فعالیت دماوند منجر به زلزله تهران می‌شود؟
بشنوید | گسل مشا در پهنه آتش‌فشان دماوند است/ فعالیت دماوند منجر به زلزله تهران می‌شود؟
گسل مشا در پهنه آتش‌فشان دماوند است/ فعالیت دماوند منجر به زلزله تهران می‌شود؟

لرزه گسل مشا زلزله ۵ ریشتری در تهران به وجود آورد و حالا مطالعات مختلف اطلاعات تازه‌ای از این گسل می‌دهند. توضیحات مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی را بشنوید