بلاتکلیفی بیش از ۱۰هزار تن سیب دماوندی درسردخانه ها
بلاتکلیفی بیش از ۱۰هزار تن سیب دماوندی درسردخانه ها
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان دماوندگفت :سیب اشنویه در تهران توزیع می شود اما سیب دماوند در دماوند.

حسین غیبی گفت:سیب تنظیم بازار شب عید تنها ۱۰۰ آن از شهرستان دماوند تامین می شود و مسولان بجای اینکه سیب با کیفیت دماوند و پر کنار گوش تهران را وارد بازار تنظیم بازار کنند از استانهای غربی و به ویژه اشنویه سیب خریده اند.       

                                                           

وی افزود: سیب اشنویه با بهانه ارزانتر بودن برای تهران در نظر گرفته شده اما با هزینه حمل و نقل و نگهداری در سردخانه های دماوند همان قیمت سیب دماوند در می اید و این در حالیست که کیفیت سیب دماوند قابل با سیب اشنویه که چندین بار جابجا شده و انبار شده اصلا قابل مقایسه نیست.
غیبی گفت: مسولان حق باغداران دماوندی را نادیده گرفتند و ۱۱ هزار تن سیب مرغوب دماوندی در سردخانه ها بلاتکلیف است.