بنابر اعلام وزارت کشور مشاء رسما به شهر دماوند ملحق شد
بنابر اعلام وزارت کشور مشاء رسما به شهر دماوند ملحق شد
بر اساس اعلام روز شنبه وزارت کشور و استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، سه روستا به شهرستان های استان تهران ملحق شدند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این اعلام،روستای مشا دهستان تاررود بخش مرکزی شهرستان دماوند استان تهران به شهر دماوند بخش یادشده ملحق می شود.

روستای عباس آباد ضرغام دهستان شریف آباد، بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت استان تهران، به شهر شریف آباد بخش یاد شده ملحق می شود.

روستای خیرآباد دهستان همدانک بخش بوستان شهرستان بهارستان استان تهران به شهر نسیم شهر بخش یاد شده ملحق می شود.