بهره‌مندی حداکثری از مدرسین آموزش خانواده در دماوند
بهره‌مندی حداکثری از مدرسین آموزش خانواده در دماوند
حق‌الزحمه مدرسان آموزش خانواده تصویب شد.

چهارمین نشست انجمن اولیا و مربیان منطقه دماوند با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری از مدرسین آموزش خانواده و تصویب حق‌الزحمه مدرسان آموزش خانواده برگزار شد.

چهارمین نشست انجمن اولیاء و مربیان منطقه دماوند با حضور «زهرا طاولی» مدیر آموزش و پرورش دماوند، «مهدی فخرایی» کارشناس انجمن اولیاء و مربیان، «رحیم بابایی کمرودی»، «حب عسگری» و «محمدی» از مدیران منتخب، «خیرالله گلبازی»، «جعفری» ، «فاطمه ملاقلی» از منتخبین اولیاء حضور داشتند.